По-добро планиране с подходящи партньори

Намерете надеждни партньори за редовни транспорти или гарантирайте дълготрайното натоварване на Вашите транспортни капацитети.

По-голяма сигурност за Вашето планиране

Като фирма от сферата на транспорта и логистиката ще намерите подходящи търговски партньори и ще натоварите дългосрочно и оптимално капацитета на Вашия автомобилен парк. Вземете участие в търгове от национален и европейски мащаб и по този начин разширете мрежата си с атрактивни възложители от сферите на производството, търговията и логистиката.

Привилегията за Вас: Като потребители имате на Ваше разположение предимствата на нашата борса за товари. Така Вие сте максимално подготвени за всички възможни варианти.

Предимствата за Вас с един поглед

Участвайте в национални търгове и търгове от цяла Европа

Планирайте по-добре капацитетите си благодарение на дългосрочните фиксирани поръчки

Избягвайте потенциално бедните на товари месеци и по този начин намалявайте празните курсове

Разширете Вашата мрежа от надеждни търговски партньори от сферите на търговията, производството и логистиката

Бъдете уведомявани ежедневно за интересни оферти

Получавайте покани за ексклузивни търгове през Вашия фирмен профил

Дългосрочно сигурно планиране

Като фирма от търговията, производството или логистиката ще намерите оптимални търговски партньори за Вашите редовни транспортни нужди. Възлагайте Вашия транспорт на подходящите предложители и изграждайте по този начин мрежа от надеждни партньори.

Привилегията за Вас: Като потребители имате на Ваше разположение предимствата на нашата борса за товари. Така Вие сте максимално подготвени за всички възможни варианти.

Вашите предимства от пръв поглед:

Обявявате Вашите повтарящи се транспорти бързо и ефикасно

Правите справка с актуалните пазарни цени за потенциалните нови сделки

Достигате до потенциално над 43 000 проверени фирми само с един търг

Получавате предложения от надеждни доставчици на услуги от цяла Европа и така разширявате мрежата си

Отговаряте лесно и ефикасно на въпросите към Вашия търг

Избирате накрая подходящите предложители

Вие имате въпроси? С удоволствие ще Ви предоставим повече информация за приложението:

Влезте в контакт сега!

+36 22 51 59 61

За предложителите:

Да продължите умно оттам, където се стигнали

Използвайте многобройните филтри за търсене, за да идентифицирате бързо търговете, които Ви интересуват. Отбележете интересните търгове за допълнителна обработка, за да им изпратите след това Вашето индивидуално предложение.

Умно: Да продължите оттам, дoкъдето се стигнали вчера

Лесно калкулиране на предложенията

С едно кликване отваряте калкулатора за маршрути и разходи, за да изчислите бързо и лесно транспортните разходи (вкл. отсечките, за които се плаща пътна такса) за Вашето превозно средство. Толкова лесно създавате Вашето индивидуално предложение за търгове.

Умно и лесно: Лесно калкулиране на предложенията

За договарящите:

Лесно създаване на търгове

С помощта на прегледния формуляр Вие създавате съвсем лесно нови транспортни търгове. Попълнете всичката препоръчителна информация, така че Вашия търг да бъде намерен лесно от подходящите предложители, използвайте полетата за свободен текст за допълнителна персонализация или прикачете предоставените от Вас документи.

Лесно: Създаване на търгове бързо и лесно

Вие определяте кой може да участва

Използвайте пълните възможности и обявете открито на всички или поканете определени фирми ексклузивно за участие във Вашия търг.

Безопасно и лесно: Определяте съвсем лесно кой може да участва във Вашия търг

Тествайте сега системата на TIMOCOM до 4 седмици безплатно.

Влезте в контакт сега!

+36 22 51 59 61

Преглед на актуалните търгове: Германия

от за Брой на курсовете Вид превозно средство Вид каросерия на превозното средство  
DE 28… DE 90… 1 x ден хенгер фургон, джъмбо
DE 93… DE 56… 1 x седмица седлови влекач, хенгер фургон, джъмбо
CZ 50… DE 90… 1 x ден товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент
DE 86… CZ 50… 1 x ден товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент
DE 86… DE 86… 2 x седмица товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент
DE 90… CZ 50… 1 x ден товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент
DE 86… DE 45… 1 x седмица товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент
PL 43… DE 79… 1 x ден хенгер джъмбо
CZ 34… DE 28… 600 x година седлови влекач, хенгер мега
DE 33… DE 33… 1 x ден седлови влекач, хенгер фургон, брезент
DE 93… RO 05… 5 x седмица седлови влекач фургон
DE 97… FR 63… 1 x година седлови влекач, хенгер фургон, термо
DE 34… DE 34… 1 x ден седлови влекач фургон
DE 42… DE 18… 1 x ден седлови влекач, хенгер фургон, Завеса, товарен автомобил със сменяема каросерия, брезент
DE 50… IE … 5 x седмица седлови влекач надстройка цистерна
DE 70… DE 70… 1 x ден хенгер товарен автомобил със сменяема каросерия
DE 06… FI 33… 1 x месечно товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер фургон, брезент
DE 94… CZ 38… 10 x месечно седлови влекач, хенгер самосвал, плъзгащ под, самосвал мултилифт
DE 46… DE 79… 1 x седмица седлови влекач, хенгер фургон, фриго, брезент
DE 46… DE 97… 1 x ден седлови влекач, хенгер фургон, фриго, брезент
последна актуализация 20.08.2019

от:
DE 28…
за:
DE 90…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
хенгер
Товар:
фургон, джъмбо

от:
DE 93…
за:
DE 56…
Брой на курсовете:
1 x седмица
Вид превозно средство:
седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, джъмбо

от:
CZ 50…
за:
DE 90…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент

от:
DE 86…
за:
CZ 50…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент

от:
DE 86…
за:
DE 86…
Брой на курсовете:
2 x седмица
Вид превозно средство:
товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент

от:
DE 90…
за:
CZ 50…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент

от:
DE 86…
за:
DE 45…
Брой на курсовете:
1 x седмица
Вид превозно средство:
товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, джъмбо, Завеса, мега, брезент

от:
PL 43…
за:
DE 79…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
хенгер
Товар:
джъмбо

от:
CZ 34…
за:
DE 28…
Брой на курсовете:
600 x година
Вид превозно средство:
седлови влекач, хенгер
Товар:
мега

от:
DE 33…
за:
DE 33…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, брезент

от:
DE 93…
за:
RO 05…
Брой на курсовете:
5 x седмица
Вид превозно средство:
седлови влекач
Товар:
фургон

от:
DE 97…
за:
FR 63…
Брой на курсовете:
1 x година
Вид превозно средство:
седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, термо

от:
DE 34…
за:
DE 34…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
седлови влекач
Товар:
фургон

от:
DE 42…
за:
DE 18…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, Завеса, товарен автомобил със сменяема каросерия, брезент

от:
DE 50…
за:
IE …
Брой на курсовете:
5 x седмица
Вид превозно средство:
седлови влекач
Товар:
надстройка цистерна

от:
DE 70…
за:
DE 70…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
хенгер
Товар:
товарен автомобил със сменяема каросерия

от:
DE 06…
за:
FI 33…
Брой на курсовете:
1 x месечно
Вид превозно средство:
товарен автомобил до 7,5 тона, товарен автомобил до 12 тона, товарен автомобил до 7,5 тона, седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, брезент

от:
DE 94…
за:
CZ 38…
Брой на курсовете:
10 x месечно
Вид превозно средство:
седлови влекач, хенгер
Товар:
самосвал, плъзгащ под, самосвал мултилифт

от:
DE 46…
за:
DE 79…
Брой на курсовете:
1 x седмица
Вид превозно средство:
седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, фриго, брезент

от:
DE 46…
за:
DE 97…
Брой на курсовете:
1 x ден
Вид превозно средство:
седлови влекач, хенгер
Товар:
фургон, фриго, брезент

последна актуализация 20.08.2019
в началото

Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама. Научете повече