Относно , въвеждането на товари и товарият можете да намерите и да предложите всички видове стоки. Опишете като възложители , вашата пратка с размер, вида, теглото, източника и местоназначението възможно най-подробно. Така се улеснява търсенето на товар, разпознават се точно Вашите потребности и с Вас ще се свържат бързо. За това се използва списъка за търсене на товари, за намиране бързо на правилният товар за свободното товарното пространство. Кликвайки върху вашата оферта, изпълнителя получава също Вашите контакти и може да бъде за Вас потенциален партньор.