С решението за оферти в нашата транспортна платформа можете да оферирате като изпълнител по повтарящи се транспортни поръчки. Ако договарящата фирма реши да избере Вас, ще получите не само дългосрочен договор за транспорт, но също така и перспективата за възложител, който може да бъде Ваш редовен клиент. В прегледа на обявите по-долу можете да получите обща представа какво се предлага в цяла Европа.