Обозначен с печат за гаранция.

Покажете своята надеждност и отговорност с печатите на TIMOCOM.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
„TIMOCOM ID на нашата уеб страница буди доверие у нашите възложители – както при печат за качеството. Така ние вече получихме много поръчки.“
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Това е факт: Който може да се легитимира като клиент на TIMOCOM, намира по-лесно нови търговски партньори. Тъй като на транспортния пазар клиентският номер се счита в преносен смисъл като печат за качество. Една причина за това: Като най-голямата транспортна платформа в Европа, TimoCom държи на сигурността и проверява своите клиенти. Покажете, че сте надеждни и поставете Вашия TIMOCOM ID на уеб страницата на Вашата фирмата.

Как да поставите TIMOCOM ID на Вашата уеб страница?

Много лесно: Обадете се на отдела за обслужване на клиенти на TimoCom на +36 22 51 59 61 и ще получите имейл с HTML кода за Вашия персонален TimoCom ID.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
С печата на TIMOCOM CashCare на нашата уеб страница ние поставяме ясен знак, че в случай на необходимост TIMOCOM се грижи за нашите вземания.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Забавените плащания могат да имат бързи последици, които да застрашат съществуването на фирмите. Но не трябва да се стига до там: С печата на TIMOCOM CashCare Вие подпомагате Вашите несъбрани вземания.

Повече

Нашите услуги по събиране на дълговете си струват парите!

Лошо плащащите клиенти представляват опасност за всяко предприятие. И така при евентуални проблеми със закъснели плащания адвокатът на TimoCom Александър Оебел и неговият екип влизат в действие. Всички те подпомагат клиентите на TimoCom при извънсъдебно събиране на неизплатени задължения и например през 2015 г. успяха в 89% от случаите да помогнат на кредиторите и да заслужат хонорара си. Освен това нашият отдел за събиране на вземания има особен страничен ефект: Така някоя черна овца се разграничава предварително при използването на нашия софтуер и дори не се опитва да стане наш член.

Заедно ще достигнем целта

 • Услуга по събиране на вземанията от 2003 г. (с официално разрешение от регулаторните органи).
 • Пълноценно консултиране и подкрепа.
 • Обслужване от служители, говорещи майчиния Ви език.
 • Последователно и бързо събиране на вземания.

Използвайте нашите услуги за събиране на вземания. Освен таксата за обработване от 15,00 € ние в последствие събираме изчислена в зависимост от случая премия за нашата дейност по събирането на вземанията, съобразена с германските законни рамки на таксите.

Споразумение, регулиращо използватето на цифровият TIMOCOM CashCare печат

 1. TIMOCOM предоставя на получателя на услугата безплатно печата на TimoCom CashCare като лого за поставяне във фактури, предупредителни писма, подписи на имейли или като HTML код за интегриране и поставяне на уеб страницата. Получателят на услугата може да бъде само фирма/предприемач, която/който има постоянни взаимоотношения с TIMOCOM и разполага с активен TIMOCOM ID.
 2. Печатът помага за подпомагане на процеса на събиране на неплатени вземания и е предназначен за ускоряване на кредттия контрол, т.е. процес на плащане.
 3. Настоящото споразумение престава да се прилага, без допълнителна декларация от TIMOCOM в случаите, когато:
  1. печатът не е поставен правилно или не е поставен в посочената по-долу форма.
  2. получателят на услугата е манипулирал или променил по някакъв начин сорскода.
  3. печатът се използва на уеб страници или документи, които могат да дискредитират самата компания TIMOCOM и/или предлаганите от TIMOCOM услуги, да нарушат права на интелектуална собственост на TIMOCOM, или нарушават законите и добрите нрави.
 4. Ако получателят на услугата нарушава едно от условията или условия от клауза 3, TIMOCOM си запазва правото да приложи съответните искове за обезщетение.
 5. Страните имат право по всяко време и без посочване на причина да прекратят настоящото споразумение към 15-то число, както и към края на всеки месец. Правото на ползване при всяко положение завършва в края на търговските взаимоотношения между получателя на услугите и TIMOCOM.

Просто поставете печата на Вашите фирмени документи.

 • Придайте на Вашите претенции за плащане по-голям акцент и въздействие
 • Получите достъп до тези ползи чрез международната услуга за управление на вземанията от TIMOCOM.
 • Насладете се на предимствата от международния опит, бързи резултати и ефективно обслужване.
 • Възползвайте се от шанса за изпълнение на над 87%1,2 над средното ниво.
 1. Кога избираме услугата TIMOCOM CashCare за събиране на дългове
 2. Начин за сравнение: успеваемост на съда при събиране на дългове е средно малко над 50% (www.inkasso.de)
Поставете нашия печат на Вашия сайт веднага и изпратете ясно послание!

Копирайте html кода на съответното място във Вашия сайт. Ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с вашия собствен уеб администратор,ако е необходимо.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
„Впрочем Green Logistics има стратегическо значение за предприятията и се превърна в тема на конкурентоспособността. С печата „Green we can“ показваме на обществеността, че ние шофираме природосъобразно.“
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

Клиент ли сте на TIMOCOM? Отлично!

Защото като клиент на TIMOCOM Вие показвате, че работите природосъобразно. Чрез нашата транспортна платформа Вие най-вече елиминирате ненужните и вредни за околната среда пътувания без товар.

А сега получавате от нас това в зелено и бяло! Покажете на Вашите възложители, че Вие сте надежден партньор не само по отношение на логистиката, но и за околната среда.

Повече

Споразумение за печата на TIMOCOM „Green we can“

Вие можете да интегрирате логото на TIMOCOM „Green we can“ във Вашата уеб страница и така да удостоверите Вашата природосъобразна практика. Преди да можете да използвате оторизирания HTML сорскод на TIMOCOM на Вашата уеб страница, трябва да приемете следното споразумение.

 • TIMOCOM предоставя безплатно на получателите на услуги HTML кода за печата „Green we can“. Получателят на услуги има право да го постави на своята уеб страница и да го изобразява.
 • Печатът „Green we can“ е предназначен за насърчаване на екологичното съзнание и насърчаване на търсенето на екологично чисти продукти.
 • Настоящото споразумение престава да се прилага, без допълнителна декларация от TIMOCOM в случаите, когато:
  1. печатът „Green we can“ не е поставен правилно или не е представен в посочената по-долу форма.
  2. получателят на услугата е манипулирал или променил по някакъв начин сорскода.
  3. печатът „Green we can“ се използва на уеб страници или документи, които могат да дискредитират самата компания TIMOCOM и/или предлаганите от TIMOCOM услуги, да нарушат права на интелектуална собственост на TIMOCOM, или нарушават законите и добрите нрави.
 • Ако получателят на услугата нарушава едно от условията или условия от клауза 3, TIMOCOM си запазва правото да приложи съответните искове за обезщетение.
 • Страните имат право по всяко време и без посочване на причина да прекратят настоящото споразумение към 15-то число, както и към края на всеки месец.
Създайте сега "Green we can" - екомаркировка на Вашия сайт!

Копирайте html кода на съответното място във Вашия сайт. Ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с вашия собствен уеб администратор,ако е необходимо.

TIMOCOM Green We Can
в началото