skip navigation
20.10.2017

Обемът на товарите беше необичайно висок през третото тримесечие

Транспортен барометър: В резултат TimoCom отчита най-висок дял на товарите в историята

Еркрат, 20.10.2017 г. –Транспортният барометър на TimoCom показва, че за изминалото трето тримесечие товарите продължават да надвишават товарните капацитети. Така съотношението на товарите към товарните обеми беше средно 71:29. През летните месеци юли, август и септември общото ниво на товарите отново се увеличи. Как може да бъде обяснен този феномен на европейския транспортен пазар?

 

След като второто тримесечие с най-високия дял на товарите завърши, при TimoCom, операторът на най-голямата транспортна платформа в Европа, тази тенденция за висок дял на товарите продължи и през третото тримесечие на 2017 г. Според данните на Федералната статистическа служба, през юли износът на Германия е бил с осем процента по-висок от същия период на предходната година. Двата индикатора са признак за все по-силна и разрастваща се икономика, от която също така печели и транспортния бизнес. В резултат на това са необходими все повече и повече свободни капацитети, макар че те понастоящем са недостатъчни.

Лятото носи със себе си повече товари

През юли спрямо юни беше отчетена низходяща тенденция и дела на товарите намаля от 76 на 71 процента. Изхождайки от оптималното балансирано съотношение на товарите към товарните обеми от 50:50, обемът на товарите през този месец все пак беше значително висок. В сравнение с предходните години делът на товарите през тази година беше на значително повишено ниво (2015 г.: 51% и 2016 г.: 54%). Хубавото време през летните месеци доведе до повишение на търсенето. Но също така и благодарение на икономическия растеж изключително много възложители от цяла Европа търсеха подходящи товарни обеми.

 

За август беше отчетено съотношение на товарите към товарните обеми от 65:35. Товарите паднаха с 6 проценти пункта спрямо предходния месец, но въпреки това делът на товарите остана значително по-висок от наличните товарни обеми. Също и в сравнение с предходните години имаше значително повече товари на разположение (2015 г.: 45% и 2016 г.: 51%). Съгласно икономическия индикатор на Германския икономически институт, със своите 106 пункта през август индексът беше значително над 100-пунктовата граница. Икономическият индикатор отчита силен растеж на германската икономика и едно още по-високо ниво спрямо второто тримесечие.

 

Точно както и през май, месец септември поднесе изненада с най-висок дял на товарите в историята от 78 процента и положи началото на една златна есен. В резултат на това делът на товарите беше значително повишен спрямо предходните години (2015 г.: 52% и 2016 г.: 61%). Говорителят на TimoCom Гунар Гбурек разяснява потенциалните причини: „Статистическите данни за икономиката на много места в Европа изглеждат оптимистични. Беше период на отпуски, хората пътуваха много и консумираха много. Това съживи транспортния бранш, но същевременно беше в още по-голяма конфронтация с наличния вече недостиг на шофьори.

 

Богати на товари изгледи за края на годината

Гбурек гледа оптимистично към последното тримесечие на годината, но признава и за наличието на една тенденция, която трябва да бъде взета на сериозно: „За доставчиците на транспортни услуги високият обем на товарите е от полза. Така те имат по-голяма свобода да договорят добри цени. Всичко говори за силен икономически растеж, а от друга страна допълнителният обем работа трябва да бъде овладян, в противен случай темпото ще се забави.“

 

По отношение на TimoCom това може да означава, че ще съществува дисбаланс между товарите и наличните товарни обеми.

в началото