С TC eBid® доставчиците на транспортни услуги се възползват от частични и комплексни товари в цяла Европа. Като производител и търговец Вие същевременно си гарантирате товарни обеми за утрешния ден. Друго предимство: Всички участници в логистичната верига могат по този начин да създават нови контакти с потенциални бизнес партньори.