TIMOCOM Logo

JavaScript е забранен във вашия браузър.

Функционалността на този уебсайт е намалена. За да се увеличи обхвата, моля разрешете временно JavaScript в настройките на браузъра си.

Особено сега транспортните търгове с TC eBid® имат смисъл

Düsseldorf 2010-09-10-През изтеклите две седмици на Европейският имаше относително повече оферти за товари отколкото за камиони ,въпреки че нещата започват да се вдигат.За в бъдеще разликата между товари и предлагани камиони ще нараства. Поради това стратегията трябва да бъде:Подсигурете капацитети за бъдеще!Онлайн платформата за транспорти търгове в Европа TC eBid® на TimoCom е идеалното средство.

В резултат икономическата криза много от транспортните фирми бяха принудени да намалят транспортният си парк.Сега намаленият в миналото брои на камионите ще е нужен когато повече стоки трябва да бъдат транспортирани.Въпреки ,че в момента няма извънредна ситуация-умният спедитор винаги трябва да е крачка напред!След възстановяването на търговията ще настъпят трудности за намирането на свободни камиони,защото товарите значимо ще нараснат.Ето защо товародателите от индустрията е добре да се подсигурят използвайки възможностите на платформата за търгове TC eBid®.

Мисли за утре от днес

Според старата мъдрост”Добрата подготовка е наполовина свършена работа” Вие можете лесно и ефективно да запълните товарните си обеми чрез платформата за търгове.Транспортните договорености направени днес могат да бъдат осъществени по всяко време за в бъдеще.По този начин възложи телят има максимална сигурност при планирането.Без значение какво ще се случи с пазара за товари –клиентите на TimoCom винаги ще са привилегировани.

Просто ефективно!

Процесът на създаване на търгове е лесен и практичен.Сложните таблици, остарелите адресни директории многобройните телефонни разговори вече са в миналото.Целият процес е електронен като всичката документация е ясна и разбираема. TC eBid® е особено ефективен,защото дава възможност на участие в търга на 30.000 транспортни фирми от цяла Европа.В края на всеки търг са създадени полезни и лесни за разбиране отчети. Това помага при създаването на пазарната цена и представлява добра основа за вземане на решения и за избор на доставчици на услуги.

Пресинформация Контакт

Communications

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 59 24
Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама.