TIMOCOM Logo

JavaScript е забранен във вашия браузър.

Функционалността на този уебсайт е намалена. За да се увеличи обхвата, моля разрешете временно JavaScript в настройките на браузъра си.

Качество с което може да се гордеем.

Дюселдорф, 06.17.2010 – BMEnet e дъщерно дружество на BME (Bundesver-band Materialwirtschaft, Einkauf UND Logistik e.V. - Association Materials Management, Purchasing and Logistics - AMMPL), награди TimoComom - Soft- und Hardware GmbH за нейната тръжна платформа за цяла Европа TC Bid®. Като ръководство за компании, BMEnet GmbH награждава с печата си за качество софтуерните продукти, които предлагат интегрирани решения за оптимизиране на търговията. С печатът на одобрение се доказава качеството, прозрачноста на пазара и стабилността на софтуерните системи. TC eBid ® предлага сигурно планиране чрез дългосрочни договори и е полезен инструмент за определяне на пазарната цена.


The BME (AMMPL) е основана през 1954г. и е доставчик за 7.500 фирми и индивидуални членове. Като доставчик на мрежови услуги, Асоциацията насърчава предприятията и науката за възлагане на обществени поръчки,а доставчика за обмен на информация. BMEnet GmbH е филиал на BME (AMMPL), награждава с печат си за качество в областите на , IT доставчиците на софтуерни услуги, каталози за управление, настолни покупки, електронни обществени поръчки, управление на договори и управление на данни. TimoCom вече могат да се възползват от такъв печат. Андреас Рихтер, мениджър в BME говори за качеството на TC eBid ® : ”Онлайн платформата на TimoCom намалява разходите чрез висока стандартизация и лесни за ползване програми.Освен това,налице са и предварително проверени транспортни доставчици ,които увеличават пазарната прозрачност. TC eBid® осигурява солидна прозрачност на цените и поддържането на пазарните цени в рамките на транспортния сектор."


Печат за одобрение предоставя конкурентни предимства

Разликата е от голяма полза за TimoCom. От една страна, клиентите често предпочитат сертифицирани за разлика от несертифицирани продукти. От друга страна, тъй като оценката се основава на стандартен и неутрален списък от критерии;, TimoCom може да предостави на клиентите си валидни документи за неговото качество. Марсел Фрингс, главният представител на TimoCom сподели: "Ние сме горди да бъдем в състояние да докажем" качеството "на нашите клиенти и че BME призна потенциала на нашите продукти. TC eBid ® помага на всички участници в транспорта да оптимизират транспортните търгове и опростят бизнеса между транспортните доставчици и производителите.В крайна сметка, той прави бизнеса по-продуктивен, прозрачен и гарантира процес на икономии."


Пресинформация Контакт

Communications

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 59 24
Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама.