TIMOCOM Logo

JavaScript е забранен във вашия браузър.

Функционалността на този уебсайт е намалена. За да се увеличи обхвата, моля разрешете временно JavaScript в настройките на браузъра си.

Информация за пресата

Дюселдорф, 20.12.07 – Неплатежоспособните клиенти представляват опасност за всяка фирма. При това особено в транспортния бранш е познат проблемът с нередовните платци! За борсите за товари и складови площи това означава, че те могат да предлагат много по-високо качество, отколкото чистата функция “черна дъска”. Водещата на пазара борса за товари и складови площи на TimoCom Soft- und Hardware GmbH е пример за много други борси: Фирмата не само е разширила своята борса TimoCom TRUCK & CARGO® с многобройни допълнителни детайли, но и чрез своята интелигентно създадена мрежа за безопасност изпреварва с голяма крачка конкуренцията...

Използването на борса за товари и складови площи за много транспортни фирми е изключително важен инструмент. Само чрез нейната помощ спедитори и товародатели може да оптимизират натоварването на техните капацитети. Някои предприемачи обаче бързо биват привлечени от различни безплатни борси за товари. При това особено тук е много лесно за “черни овце”.

TimoCom Soft- und Hardware GmbH следи под лупа своите членове! Като единствен доставчик на борса за товари и складови площи фирмата предлага на своите клиенти собствено инкасо-бюро за гарантиране на сигурността. Тук новите клиенти преди приемане в TimoCom-базата данни биват основно проверявани по отношение на платежоспособността. Това означава, че още тук предварително може да се получи достоверна информация за икономическата, търговската и дълговата ситуация на дадено предприятие. Наред с така наречената проверка за платежоспособност в общата оценка се включват и опитът и реномето на дадена фирма. Адвокатът на TimoCom Александър Йобел подчертава: “Важно е, дали дадена фирма съществува от дълго време и вече работи успешно. Ето защо принципно фирмите получават достъп до нашата борса когато са работили на пазара поне 6 месеца.”

Качественият контрол на TimoCom обаче отива още по-далече. И след изтичане на договора TimoCom постоянно наблюдава своите клиенти по отношение на почтеност на плащане, платежоспособност и цялостно поведение. Така постоянните клиенти биват подтиквани незабавно да сигнализират за непочтени действия при използването на борсата. Членове, които не спазват правилата на играта и / или не заплащат установените задължения, незабавно биват отстранявани от използването на програмата.

Освен проверката за платежоспособност и Customer Controlling мрежата за безопасност на TimoCom обхваща и постоянните инвестиции в най-модерните технологии на IBM и Oracle! Така клиентите на TimoCom получават достъп до една хай-тек платформа от висша класа, която им дава възможност за бърза и безопасна работа. Разбира се за невероятния случай, че природна катастрофа разруши сървъра на TimoCom в главната немска централа, съществува пълна Backup-система! Тя се намира достатъчно далече, за да гарантира стандартното качествено функциониране на борсата за товари! До тази крайност обаче не би трябвало да се стигне. Александер Йобел подчертава „За нас важи мотото „Доверието е нещо добро – контролът е нещо още по-добро!“ Това знаят и нашите клиенти! При нас те се намират в много добри ръце и между другото печелят в бранша от реномето, което е придружено със “знак за качество”. Поради това сме горди и оттам мотивирани, да отговорим и в бъдеще на изискванията за качество на нашите клиенти на най-високо ниво!

Пресинформация Контакт

Communications

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 59 24
Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама.