Независимо дали чрез куриерска служба трябва да се изпрати дебел плик или да се транспортира машина с извънгабаритни размери – нашата товарна борса предлага всички начини на диспониране.

Размерите, видът и теглото могат да бъдат посочени подробно, също и отправната и крайна точка, както и пътните разпоредби.

Офертите се представят в съкратен вид на общи таблици, но с всички съществени данни. Чрез кликване върху определена оферта потребителят получава съответната подробна информация.